Thông tin!

Máy Chủ Lục Địa Mu

Sever Không Reset: Tặng Point Theo Tuần Ít Time Vào Sau Vẫn Lấy Top

Thông tin Server

 • KHÔNG RESET :
 • VÀO LÀ CHIẾN LUÔN
 • Phiên bản : Season 2.0 Classic
 • TẶNG POINT KHÔNG RESET : 5k/ 1 Tuần
 • Giới Hạn IP Online : 3 Tài Khoản / 1 PC

Lệnh Sử Dụng Trong Game

 • Tẩy Điểm : /freepoint
 • Tẩy Điểm Sức Mạnh: /freestr
 • Tẩy Điểm Nhanh Nhẹn: /freeagi
 • Tẩy Điểm Máu: /freevit
 • Tẩy Điểm Năng Lượng: /freeene
 • Đặt Mật Khẩu Cho Party: /setpass
 • Rửa Tội: /pkclear
 • Reset: /autoreset Hoặc phím F4
 • Phím F5: Xem Thời Gian Sự Kiện Game
 • Phím J: Ngân Hàng Ngọc
 • Phím H: Ẩn Hiện Người Chơi
 • Phím F10: Bật / Tắt Camera 3D
 • Phím Z: Cài Đặt Auto - Home: Tắt Mở Auto
 • Phím END: Kẹp Chuột Phải

Lịch Trình Sever

Tính năng / Sự Kiện Thời Gian Sub / Thông tin
Mở Cộng Hưởng 1 OP Sub 1 Cổng 6h Cùng Loại Áo Vs Áo ...
Linh Hồn Chiến Mã
Qụa Tinh
Train Map Kantur 1 2 3 Sub 3 | Sub 5
Train Drop Ngọc Train tại: All các Map Sub 3 | Sub 5
Drop Đá Nguyên Thủy Train Map Kantur 1 2 3 Sub 3 | Sub 5
Drop Hoa Mai Vàng 255 Bông Đổi VKR Train K2 K3 Sub 3 | Sub 5
Nguyên Liệu Ép Sói Tinh Nanh Sói ... Train K2 K3 Sub 3 | Sub 5
Mở Tính Năng Cộng Hưởng 2 Opt Thông Báo Sau Sub-1 Giao Dịch Quay Chaos
Drop Lông Vũ Thông Báo Sau Sub 3 | Sub 5

Alpha Test: 9h Sáng Thứ 7 21-10 - Open Beta: 7h Tối Thứ 3 24-10

Hệ thống sự kiện trong Game

Tên sự kiện Sub Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Huyết Lâu Sub 3 | Sub 5 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 800 quái drop 1 ngọc
Quảng Trường Qủy Sub 3 | Sub 5 02:20, 04:20, 06:20, 08:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20 VIP
Hỗn Nguyên Lâu Sub 3 | Sub 5 02:45, 04:45, 06:45, 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 20:45, 22:45 WIN CC Random Đồ Thần
Boss Vàng Sub 3 | Sub 5 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00, 24:00 Kim Long Lorencia Lorencia (2), Noria (2), Devias (2), Atlans (2), Tarkan (2)
Binh Đoàn Phù Thủy Sub 3 | Sub 5 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 Nhẫn Phù Thủy Random Map Lorencia, Noria, Devias.
Rồng Đỏ Sub 3 | Sub 5 01:00, 03:00, 5:00, 7:00, 11:00, 17:00 Các loại Ngọc ngẫu nhiên Tại Noria.
Sự Kiện Mùa Hè Sub 1 09:45, 15:45 Các loại Ngọc B,S,L,C Tại Atlans.
Sự Kiện Thỏ Ngọc Sub 1 13:00, 21:00 Các loại Ngọc B,S,L,C MAP Atlans 1
Loạn Chiến Sub 1 19:30 Thưởng TOP KILL ( TOP 1-TOP 30 ) MAP Atlans 1
Medusa RingPen Sub 3 | Sub 5 09:00, 15:00, 19:00, 23:00 Ring Pen các Loại MAP Dugeon 3
Quỷ Vương Box Cuối Sub 3 | Sub 5 13:30, 21:30 Item Exl cao cấp MAP Adida 2
KunDun Kalima Sub 3 | Sub 5 02:00, 06:00, 10:00, 14:00, 22:00 Box Kundun Thần Mua Vé Xshop
Công Thành Chiến Sub 8 19h00 BQT sẽ thông báo khi diễn ra. Bản đồ: LorenDeep Phần thưởng ADM sẽ thông báo khi diễn ra.

Sự kiện Đua TOP Open Beta!

Thời gian sự kiện: 9h Sáng Thứ 7 21-10 - Open Beta: 7h Tối Thứ 3 24-10

Thông tin sự kiện
 • Khi Đạt Top Liên Hệ Fanpage BQT Sẽ vào Kiểm tra và trao giải
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 ATM Người chơi ép wing 1 +13 sớm nhất
500.000 ATM Người chơi ép wing 1 +13 sớm nhất
500.000 ATM Người chơi ép wing 1 +13 sớm nhất

Thời gian sự kiện: 9h Sáng Thứ 7 21-10 - Open Beta: 7h Tối Thứ 3 24-10

Thông tin sự kiện
 • Khi Đạt Top Liên Hệ Fanpage BQT Sẽ vào Kiểm tra và trao giải
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 ATM Đủ SET EXL Cấp 7 Sớm Nhất ( không phân biệt dòng Exl )
500.000 ATM Đủ SET EXL Cấp 7 Sớm Nhất ( không phân biệt dòng Exl )
500.000 ATM Đủ SET EXL Cấp 7 Sớm Nhất ( không phân biệt dòng Exl )


Thời gian sự kiện: 9h Sáng Thứ 7 21-10 - Open Beta: 7h Tối Thứ 3 24-10

Thông tin sự kiện
 • Khi Đạt Top Liên Hệ Fanpage BQT Sẽ vào Kiểm tra và trao giải
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 ATM 7 Món 13 Sớm Nhất ( Không Phân Biệt Cùng SET )
500.000 ATM 7 Món 13 Sớm Nhất ( Không Phân Biệt Cùng SET )
500.000 ATM 7 Món 13 Sớm Nhất ( Không Phân Biệt Cùng SET )

Thời gian sự kiện: 9h Sáng Thứ 7 21-10 - Open Beta: 19h Tối Chủ Nhật 22-10

Thông tin sự kiện
 • 9h Sáng Thứ 7 Reset tài khoản tạo lại nhân vật để đua top.
 • Tính Top đến hết 19h Chủ nhật - Đăng bài lên fanpage trao giải
TOP Phần thưởng Ghi chú
500k Wcoin + Mốc nạp 500k 9h Sáng Thứ 7 Reset tài khoản tạo lại nhân vật để đua top.
300k Wcoin + Mốc nạp 300k 9h Sáng Thứ 7 Reset tài khoản tạo lại nhân vật để đua top.
200k Wcoin + Mốc nạp 200k Vui lòng chụp lại ảnh - Gửi Fanpage fanpage

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 21/05/2023 ~ 23h59 ngày 20/05/2023

Thông tin sự kiện
 • 9h Sáng Thứ 7 Reset tài khoản tạo lại nhân vật để đua top.
 • FUll SET Exl Bất Kì ( 4% ) +13 sớm nhất
TOP Phần thưởng Ghi chú
500k Wcoin + Mốc nạp 500k FUll SET Exl Bất Kì ( 4% ) +13 sớm nhất
300k Wcoin + Mốc nạp 300k FUll SET Exl Bất Kì ( 4% ) +13 sớm nhất
200k Wcoin + Mốc nạp 200k FUll SET Exl Bất Kì ( 4% ) +13 sớm nhất

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 21/05/2023 ~ 23h59 ngày 20/05/2023

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm Summer(mùa hè) cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP
 • ----------------------------------------------------------------------
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
 • Yêu cầu tối thiểu 1000 điểm mới tính TOP
TOP Phần thưởng Ghi chú
01 Vũ Khí Rồng Luck 1 Option Exl Tự Chọn. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
300.000 wc. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
200.000 wc. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 21/05/2023 ~ 23h59 ngày 28/05/2023

Thông tin sự kiện
 • Dựa trên BXH điểm Pcpoin Săn Boss Của Bang Hội tại web quản lý tài khoản.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP.

 • Boss 1 = 1 điểm .
 • Boss 2,3,4,5 = 2 điểm .
 • Boss Qủy Vương + Chiến Binh + Kim Long + Medusa + Kundun = 5 điểm .
 • Yêu cầu tối thiểu 1000 điểm mới tính TOP
TOP Phần thưởng Ghi chú
+ 01 Wing 2 Luck
+ 5 Box VKR
+ 100B 100S
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
+ 01 Wing 2 Luck
+ 3 Box VKR
+ 50B 50S
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
+ 3 Box VKR
+ 50B 50S
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 21/05/2023 ~ 23h59 ngày 27/05/2023

Thông tin sự kiện
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ chọn ra TOP 10 thành viên có số tiền nạp nhiều nhất và >5.000.000 VND Trên BXH
 • Trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau, BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải.
 • Các bạn nạp ATM trực tiếp qua số tài khoản ADM nên nạp trước 23:50 hàng ngày.
 • Trường hợp nạp sau 23:50 mà không kịp lên TOP thì BQT sẽ không chịu trách nhiệm.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP
TOP Phần thưởng Ghi chú
+ 01 Wing 2 + Luck + MNL + 11 Tùy Chọn
+ 01 Vũ Khí Rồng + 11 + 2 Option Tùy Chọn.
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
+ 01 Wing 2 + Luck + MNL Tùy Chọn
+ 01 Vũ Khí Rồng + 2 Option Tùy Chọn.
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
+ 01 Wing 2 + Luck + Tùy Chọn
+ 01 Vũ Khí Rồng + 2 Option Tùy Chọn.
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
02 Lông Vũ Hoặc Huy Hiệu Hoàng Tộc . Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: Diễn ra hàng ngày ~ Sẽ chốt TOP vào 23:59 mỗi ngày

Thông tin sự kiện
 • Đua Top những Tài Khoản có Tổng Gcoin Nạp cao nhất mỗi ngày.
 • 2 Nhân Vật có Tổng Gcoin Nạp ít nhất >3.000.000 VND mới được tính Top .
 • Nếu Gcoin Nạp bằng nhau sẽ tính theo thời gian Nạp sớm nhất .
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP
TOP Phần thưởng Ghi chú
+ 1 Ring hoặc 1 Pent +2 Option + tự động phục hồi 3%hp tùy chọn vĩnh viễn. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
+ 1 Ring hoặc 1 Pent +1 Option + tự động phục hồi 3%hp tùy chọn vĩnh viễn Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.